Ett kundengagemang skapas

Nobia Group är en europeisk köksspecialist som idag omfattar mer än 20 starka köksvarumärken där de mest välkända för den svenska marknaden är Marbodal, HTH och Poggenpohl. Huvudkontoret är placerat i Stockholm och totalt har koncernen över 7.500 medarbetare.

 • Simplify the customer journey

  Nobia stod inför utmaningen att alla koncernens varumärken hade webbplatser som de utvecklat på egen hand tillsammans med olika leverantörer och på olika plattformar. Funktionerna på webbplatserna skiljde sig åt och hostingen för dessa sköttes av en mix av externa leverantörer.

  Nobia ville skapa en framtida extern webbplattform på Episerver och hitta en långsiktig strategisk partner för utveckling och support av denna. Efter en noggrann upphandlingsprocess valdes NetRelations som partner och en spännande resa mot en ny webbplattform påbörjades under våren 2013.

 • Webbplattformen Hercules ser dagens ljus

  Den tekniska webbplattform som växte fram under namnet Hercules är byggd på Episerver CMS i kombination med ett antal kringprodukter, tjänster och integrationer.

  Hercules-plattformen är en enterprise-lösning som tillhandahåller en stor variation av funktionalitet primärt baserat på Episerver CMS.

  Plattformen ska syfta till att fördela och optimera resursanvändningen utifrån en 80/20-regel, där ambitionen är att minst 80% av utvecklingen eller resursförbrukningen ska vara gemensam för koncernen och att 20% är varumärkesspecifik utveckling.

Lösningen innefattar i stort

 • Extremt flexibelt mallsystem

 • Mötesbokningshantering

 • Bildgalleri

 • Katalogbeställningar

 • Microwebbplatser

 • Samarbetsyta mellan kunder och köksbutikerna

 • Möjlighet att integrera externa CRM-system

 • Stöd för varumärkesspecifik funktionalitet

Uppbyggnad av plattformen

Nobias digitala marknadsförings- och webbplattform finns i en enda Episerver-enterpriselösning som med hjälp av konfiguration och versionshanteringar endast utgör skillnaden att leverera webbplatsen för koncernens varumärken. Under byggnationen av plattformen har NetRelations fokuserat på att maximera möjligheterna med Blocks-tekniken, där det finns enormt stor flexibilitet att styra både utseende och logik. Hela lösningen har haft absolut högsta krav på sig att tillhandahålla en modern, flexibel och tillgänglig UX som ska fungera sömlöst mellan olika enheter. NetRelations samarbetade med Thinkable, Ziggy, Pond och Isotop när det gäller UX, design och e-handelsfunktionalitet.

 • Från första tanken på ett nytt kök till en långvarig relation

  Det främsta syftet med att bygga den digitala plattformen och det övergripande direktivet i det strategiska tänket var att ”förenkla kundresan”. Webblösningen utgår därför från ett tjänstedesignperspektiv där varje enskild funktion, innehåll eller tjänst stödjer en eller flera delar av kundresan. Tjänstedesignen har utvecklats genom att omfattande användarstudier har genomförts både innan, under och efter skapandet av webbplatsen av Nobia och andra externa samarbetspartners som t ex Antrop.

Ett kundengagemang skapas!

Målet har varit att inspirera och engagera potentiella kunder, driva relevant trafik till de fysiska butikerna (ur ett omni channel-perspektiv) och att helt enkelt göra det enklare att köpa ett kök. Fokus har varit på att skapa inspirerande innehåll, förenkla kunddialogen och att skapa en högre integration och ett mervärde mellan det digitala och fysiska kundmötet. Det finns två sätt att engagera sig på i sociala medier; genom att dela med sig av innehåll från aktuell webbplats och genom att hämta in inspiration från externa kanaler och lagra på webbplatsens digitala samarbetsyta. På webbplatsen kan besökaren skapa ett eget konto där det finns möjlighet att samla på sig inspiration. Besökaren kan vid valfritt tillfälle dela informationen med vald köksbutik för att förenkla köpprocessen.

KPI:er förenklar prioritering och utveckling

I framtagandet av funktion, innehåll och tjänster för respektive webbplats och plattformen har mätning och analys varit i centrum, där exempelvis Google Universal Analytics och Tag Manager används. Sedan lansering har en löpande utvärdering av KPI:er gjorts som stöttat prioritering av utveckling såväl som anpassning av etablerad funktionalitet. Utöver den detaljerade rapporten aggregeras även de huvudsakliga KPI:erna i en dashboard. Översikten ger de olika intressenterna en möjlighet att jämföra sig med och lära sig av varandra. För att dasbhoarden, som även den är byggd på Episerver, ska vara tillgänglig för alla har den byggts på en separat domän. Med hjälp av API:er mot plattformen, Google Analytics och Facebook, hämtas data och visualiseras sedan i diagram med tydliga indikatorer.

 • En affärsdrivande lösning

  Idag har flera slutsatser dragits och dokumenterad affärsnytta fastställts som stödjer ROI såväl som ambitionen med nöjdare kunder och ökad försäljning. Följande exempel kan nämnas för de lanserade webbplatserna:

  • Den organiska trafiken har ökat med ca 30%.

  • 15-20% av besökarna besöker bildgalleriet. Dessa besökare tenderar att fortsätta till en butik i större utsträckning än övriga besökare.

  • Den mest värdefulla konverteringen på sajterna sker när en besökare bokar ett möte med en köksdesigner. Sedan lanseringen har det totala antalet mötesbokningar ökat med 20%.

 • Quality assurance is simplified

  Utöver ovan angiven affärsnytta skapas även mycket starka synergier och ökad kvalitet och kontinuitet genom att skapa och driva en gemensam plattform där alla varumärkena kan dela på utvecklings- och förvaltningskostnader kopplade till sin digitala marknadsföring och webb. Dessutom blir det enklare att kvalitetssäkra när huvudkontoret kan fungera som ett ”Centre of Excellence”.

  Den faktiska och konkreta kundnyttan som skapas är en enklare, snabbare och lättare interaktion mellan kund och varumärket i fråga.

Kolla in några av Nobias webbplatserHör av dig

Eller vill du hellre att vi hör av oss? Fyll i dina uppgifter och skicka in, så slår vi en signal.
Nybakat och finkaffe ingår ;-)

 • Jesper Viktor Manager Digital EVRY +46 (0)73 377 61 16
  jesper.viktor@evry.com
 • Filip Berglund Sales Director NetRelations +46 (0)72 3892308
  filip.berglund@netrelations.se