Libero

Sandviks nya web style guide

Fram till 2015 har Sandvik använt standardiserade tekniska ramverk med enklare anpassning av utseendet för att effektivisera utvecklingen av nya applikationer. Detta sätt saknade dock möjligheterna att fullt ut stödja webbstandarder och Sandviks grafiska profiler. I samband med nyutveckling och införande av ett globalt intranät för koncernen identifierades möjligheten att etablera en ny referensarkitektur och samtidigt utveckla ett designsystem för ett bredare användningsområde.

 • iPad Image
 • Drivkrafter för ett webbdesignsystem

  Idag har Sandvik tusentals digitala applikationer baserade på många olika tekniska lösningar. Både kvaliteten på gränssnittet, användbarheten och den visuella upplevelsen av varumärket och dess produktområden skiljer sig mycket åt mellan applikationerna. Det medför att produktiviteten både för utvecklarna och användarna påverkas negativt. Det nya designsystemet skapar förutsättningar att säkerställa varumärkesidentiteten, lyfta hela det interna webblandskapet till en ny visuell och teknisk höjd samt säkerställa att webbstandarder följs och krav på tillgänglighet och mobilitet möts.

 • Målsättningar för det nya arbetssättet

  Målet är en global Sandvik web style guide som styr och effektiviserar den digitala användarupplevelsen och låter Sandviks varumärken genomsyra alla applikationer. Style guiden ska också ge stöd till designers och utvecklare för ökad produktivitet, effektivare underhåll och enklare skalbarhet.

  Style guiden ska vara integrerad i organisationen och genom style guide-driven utveckling ge vägledning, stöd och färdiga komponenter av hög kvalitet till all design och utveckling av webbapplikationer, oberoende av applikationsplattform och enhet som de konsumeras på.

 • iPhones Thumbnail

Målet med style guiden

 • Skapa en enad utgångspunkt och arbetsprocess för design och utveckling av användarupplevelse och gränssnitt som säkerställer varumärkesidentitet och kvalitet.

 • Etablera ett nytt arbetssätt med tydliga riktlinjer för designers, arkitekter och utvecklare att accelerera arbetsprocesserna för design och utveckling.

 • Verka för ett närmare samarbete över applikations- och affärsområdesgränserna.

 •  
 • Skapa förutsättningar för ökad återanvändbarhet av både designmönster och färdiga komponenter.

 • Tillhandahålla en central plats för hantering och vidareutveckling av färdiga gränssnittskomponenter med tillhörande dokumentation.

Vi har länge saknat en gemensam strategi och arena för kommunikation och IT att mötas på i syfte att leverera en bättre användarupplevelse på våra interna applikationer. Jag är övertygad om det långsiktiga affärsvärdet i ett designsystem som central utgångspunkt.

Jörgen Andersson Sandvik Group Web Manager
 • Sandviks nya web style guide

  Sandvik ville skapa förutsättningar för att arbeta långsiktigt och skalbart med interna webbapplikationer och ta fram en modell för att successivt införa arbetssättet. Den nya lösningen innehåller processer för style guide-driven utveckling och ett komponentbibliotek som säkerställer ett enhetligt utseende och att kraven på webbstandarder, tillgänglighet och mobilitet möts. I kombination med en kvalitetssäkrad användarupplevelse skapar detta en effektiv utgångspunkt för design och utveckling.

 • iPad Image
 • iPhone Thumbnail
 • Vägen mot framtiden

  Implementering av nya arbetssätt och tekniker kan vara en utmaning i globala organisationer. Sandvik web style guide innebär ett paradigmskifte i arbetsprocesser och införandet kommer att ske stegvis.

  Planen framåt är att tillämpa principer för style guide-driven utveckling gradvis och parallellt med kommande investeringar för att över tid förändra applikationernas användargränssnitt och revolutionera hur anställda arbetar med applikationerna. En central organisation har ett uppdrag att förvalta och vidareutveckla designsystemet och style guiden.

Med Sandvik web style guide får vi äntligen möjligheten att skapa enhetliga användarupplevelser för våra interna applikationer och höja både produktiviteten hos våra medarbetare, tillgängligheten till våra applikationer och standarden för vår varumärkesidentitet internt.

Jörgen Andersson Sandvik Group Web Manager

Hör av dig

Eller vill du hellre att vi hör av oss? Fyll i dina uppgifter och skicka in, så slår vi en signal.
Nybakat och finkaffe ingår ;-)

 • Jesper Viktor Manager Digital EVRY +46 (0)73 377 61 16
  jesper.viktor@evry.com
 • Filip Berglund Sales Director NetRelations +46 (0)72 3892308
  filip.berglund@netrelations.se