Tena

En förenklad vardag på flera marknader

Det finns en social tabu kopplat till inkontinens och den sträcker sig över i princip hela samhället – trots att ämnet påverkar miljontals människor varje dag. De som inte påverkas av det direkt blir involverade via en familjemedlem eller via ett jobb inom hälso- och sjukvård. Varumärket TENA är marknadsledande inom området, både i Sverige och internationellt, och de har hittat olika metoder för att göra skillnad i flera länder, både med hur och vad de kommunicerar.

 • Nå ut till en global arena

  Varumärket TENA tillhör SCA, som en av världens ledande aktörer inom personliga hygienprodukter. TENA:s produkter säljs idag i 90 länder, med återförsäljare, hälso- och sjukvården och slutanvändare som målgrupp. Oavsett vilken typ av kund de når ut till ligger alltid fokus på att hitta sätt att förenkla personens vardag.

 • Tena mobile
 • Att skapa en digital kundrelation

  En stor del av TENA:s resurser har lagts på forskning och utveckling för att kunna erbjuda banbrytande produkter och tjänster. Men en viktig anledning till deras framgång har varit att de delar med sig av olika former av information digitalt. Deras ambition är att alltid finnas tillgängliga och att kunna ge människor hjälp när de behöver det – allt för att kunna ta ett välgrundat beslut. En del i att realisera denna ambition har varit att hitta en partner i att utveckla verktyg och lösningar som låter TENA etablera den sortens digital närvaro.

EVRY har ett bra perspektiv och förmågan att skapa moderna lösningar som fungerar i praktiken och inte minst, gör tydlig nytta för våra kunder på en marknad som är utpräglat internationell.

Lennart Hjält Director of eBusiness, Incontinence Care Europe, SCA
 • En effektiviserad process

  En stor del av vårt arbete med TENA har varit att skapa verktyg som förenklar kundens köpprocess. Det har vi bland annat gjort genom att göra det enklare att beställa TENA:s produkter på alla marknader över hela världen där varumärket finns. Vi har även gjort det smidigare att hitta relevanta produkter i rätt storlek digitalt – som har varit till stor hjälp för både vårdgivare och slutanvändare.

Webben är idag en integrerad del av vårt erbjudande som också står för mer än 10 % av vår försäljning. Över tid kommer vår marknadskommunikation att vara mer webbaserad och arbetet med digitala lösningar blir därmed än mer viktigt. Samtidigt är det här ett område där utvecklingen får fort. Vi måste arbeta med en partner som är en möjliggörare och kan hjälpa oss utveckla relevanta lösningar vid rätt tidpunkt.

Lennart Hjält Director of eBusiness, Incontinence Care Europe, SCA
 • Att bemöta verksamhetens behov

  Vi har även hjälp TENA analysera hur produkter och produktinformation borde upplevas digitalt. Med den analysen i åtanke utvecklade vi sedan koncept för både siter och appar. I vårt arbete med SCA:s varumärke har vi även fokuserat på vilka utmaningar som deras marknadsavdelning sitter med. En av deras utmaningar var att hitta metoder för att använda sig av olika digitala verktyg – som ett sätt att stärka kundrelationen och utveckla sin affär.

  Med det i åtanke har EVRY och TENA arbetat tillsammans för att implementera en ny informationsstruktur och nya IT-tjänster. Det har gjort det möjligt för marknadsavdelningen att följa upp och justera olika slags budskap, utifrån vilken information som deras målgrupp behöver.

Under flera år har EVRY legat i framkant vad gäller att skapa digitala lösningar som skapar verkliga fördelar för kunder inom hälso- och sjukvård, brukare och deras anhöriga. Vi är stolta över att ha kunnat hjälpa TENA förverkliga den här resan.

Jesper Viktor Business Line Manager, EVRY

Hör av dig

Eller vill du hellre att vi hör av oss? Fyll i dina uppgifter och skicka in, så slår vi en signal.
Nybakat och finkaffe ingår ;-)

 • Jesper Viktor Manager Digital EVRY +46 (0)73 377 61 16
  jesper.viktor@evry.com
 • Filip Berglund Sales Director NetRelations +46 (0)72 3892308
  filip.berglund@netrelations.se